Home / HULPSPOOR

Het Hulpspoor!

De juiste weg naar hulp op maat.

Uzelf

Uw omgeving

Uw gemeente

Uzelf

 

 • Wat is mijn situatie nu en in de nabije toekomst?
 • Waar heb of verwacht ik een probleem als het gaat om zelfredzaamheid?
 • Met welke hulp of ondersteuning ben ik geholpen?
 • Misschien kunt u iets terugdoen voor de mensen die u helpen. Zo wordt hulp vragen minder belastend.

Uw omgeving

 

 • Wie kunnen mij helpen?
 • Vraag familie, vrienden, buren, kennissen om hulp.
 • Vraag of zij misschien mensen kennen die u kunnen helpen.
 • Ga eens praten met uw huisarts.
 • Misschien kunt u hulp regelen via de kerk, de moskee, de sportvereniging.
 • Vraag vrijwilligersorganisaties of zij u hulp kunnen bieden.

Uw gemeente

 

 • Heeft u meer hulp nodig? Ga dan naar uw gemeente.
 • Een consulent maakt in een persoonlijk gesprek een inschatting
  van uw situatie en brengt uw zorgvraag in kaart.
 • Samen wordt gekeken welke hulp u zelf kunt regelen in uw omgeving.
 • Afhankelijk van uw situatie biedt uw gemeente verdere hulp en
  ondersteuning.
 • In complexe situaties wordt een zorgteam met specialisten op het gebied van jeugd, zorg en werk ingezet. Onder leiding van één regisseur.