Home / JEUGD
jeugd-button-u1210-fr

JEUGD

De meeste kinderen groeien gelukkig op. Voor sommigen gaat dat niet vanzelf. Zij kampen bijvoorbeeld met opgroei- en opvoedproblemen of psychische problemen. Heeft uw kind daarmee te maken? Dan kijken we eerst wat uw gezin, uw kind en uw omgeving zelf kunnen oplossen en hoe. Lukt het niet op eigen kracht, dan biedt uw gemeente zorg op maat.
Uw gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdzorg en zaken als kinderbescherming en jeugdreclassering. De focus ligt op preventie. Want problemen voorkomen en voortijdig hulp bieden is altijd het beste.
Eén regisseur, één plan
Krijgt u hulp van uw gemeente? Dan richt deze hulp zich op uw complete gezin en wordt deze hulp geregeld door één regisseur. Deze regisseur is het vaste aanspreekpunt voor u en alle overige betrokken personen en instanties. Hij of zij maakt samen met u één plan. Dit plan is richtinggevend voor de aanpak en de hulp die alle betrokken (zorg)instanties bieden. Dat is duidelijk, efficiënt en bovendien kostenbesparend.

JEUGD

‘Ik heb mijn broer gevraagd, met hem kan ze goed praten’ lees meer

 


Klik hier voor nog meer verhalen.