Home / Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Voor welke hulp kan ik nu bij wie terecht?

Uw eigen omgeving is het meest vertrouwd en dichtbij. Vraag daarom eerst familie, vrienden, buren en kennissen om hulp. Heeft u meer hulp nodig? Dan kunt u ook hier terecht:

De Rijksoverheid is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet Langdurige Zorg. U kunt er terecht voor 24-uurs zorg en toezicht voor ouderen, gehandicapten en mensen die een psychische aandoening hebben. Zorg dichtbij kwetsbare mensen dus, thuis of in een instelling.

Kijk voor meer informatie ook op:
www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Uw gemeente is verantwoordelijk voor alle hulp aan kinderen met opvoed- of opgroeiproblemen en zaken rondom kinderbescherming, jeugdreclassering, huiselijk geweld en kindermishandeling (jeugdzorg). Dat geldt ook voor hulp aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en de maatschappij (participatie). Verder maakt uw gemeente zich er met hulp en ondersteuning op maat sterk voor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen (zorg).

Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

Uw zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor medische zorg en verzorging aan huis. Want bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen, het geven van injecties of hulp bij douchen en aankleden door een wijkverpleegkundige zit sinds 1 januari 2015 in het basispakket van uw zorgverzekering. Dat geldt ook voor langdurige geestelijke gezondheidszorg (denk aan bijvoorbeeld een psycholoog) de behandeling van mensen met een ernstige gezichtsbeperking, intensieve kindzorg en de zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte (palliatieve zorg).

Hoe werkt het als ik bij mijn gemeente aanklop voor hulp?

U kunt zich melden bij uw gemeente voor een gesprek bij u thuis, een zogenoemd keukentafelgesprek. Daarin legt u uw probleem of hulpvraag uit. Standaard oplossingen daar doet uw gemeente niet aan. Want samen met u wordt bepaald waarmee u het beste bent geholpen. Daarbij wordt eerst gekeken naar uw persoonlijke situatie en wat u in uw eigen omgeving aan hulp heeft geregeld. Vervolgens wordt een maatwerkoplossing bedacht, mogelijk een combinatie van diverse vormen van hulp:

  • Hulp door uw familie, vrienden, buren en kennissen.
  • Het gebruik van algemene voorzieningen (bijvoorbeeld de regiotaxi of een maaltijdservice).
  • Als het nodig is: aanvullende hulp en voorzieningen op maat (bijvoorbeeld dagbesteding, professionele hulp of een traplift thuis).
Word ik niet teveel aan mijn lot overgelaten?

Meedoen aan de samenleving. Dat gunnen we in Zaanstreek-Waterland iedereen. Ook de mensen waarvoor dat om medische, psychische of andere redenen niet vanzelfsprekend is. We geloven daarbij in de kracht van mensen zelf én hun directe omgeving. Maar dat betekent niet dat uw gemeente tegen u zegt: ‘Zoek het allemaal zelf maar uit.’ Integendeel!

De reden dat uw gemeente u vraagt eerst zelf hulp van familie, vrienden, buren en kennissen te regelen heeft meerdere redenen. Allereerst is er niets fijner dan hulp uit uw eigen vertrouwde omgeving. Hulp dichtbij van dierbaren en mensen die u goed kent. Ten tweede is het budget van uw gemeente beperkt. En wil uw gemeente het geld dat beschikbaar is uitgeven aan de mensen die hulp echt nodig hebben. Maar daarbij zetten we niemand buitenspel. Sterker nog: uw gemeente is wettelijk verplicht de hulp te bieden die u nodig heeft.

JEUGD

‘Ik heb mijn broer gevraagd, met hem kan ze goed praten’ lees meer
ZORG

‘Ik spring bij in de huishouding en help hem met zijn computer’ lees meer
WERK

Foto: Barry aan het werk in de garage

‘Een vriend gaf me het duwtje dat ik nodig had’ lees meer