Home / WERK
werk-button-slim vectorobject

WERK

Meedoen in de maatschappij is belangrijk voor iedereen. Het hebben van werk, een eigen inkomen en sociale contacten is daarbij belangrijk. Mensen met bijvoorbeeld reuma, artrose, een chronische ziekte of een handicap hebben vaak een steuntje in de rug nodig. Net als mensen die om andere redenen korter of langer geen werk hebben.
Veel hulp kan komen van familie, vrienden, buren en kennissen. Hulp bij het vinden van passend werk. Maar ook praktische hulp. Zoals een wekelijks ritje naar het buurthuis of de sportvereniging. Als het vinden van een baan of dagbesteding niet op deze manier lukt, biedt uw gemeente hulp.
Wat kunt u nog wél?
De hulp aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en de maatschappij valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Samen wordt er gekeken naar wat iemand nog wél kan. Waar nodig wordt ondersteuning geboden bij het vinden van een baan of dagbesteding en kunnen andere instanties worden ingeschakeld. Bovendien zet uw gemeente zich samen met andere gemeenten in de regio, werkgevers, vakbonden, UWV en Sociale Werkvoorziening in om meer banen te creëren. Juist ook voor mensen met een beperking.

WERK

‘Een vriend gaf me het duwtje dat ik nodig had’ lees meer

 


Klik hier voor nog meer verhalen.